Tacaíonn Fondúireacht an Chraoibhín Aoibhinn le tionscnaimh a spreagfaidh agus chumasóidh daoine óga ar fud na cruinne Gaeilge a fhoghlaim agus a úsáid. Tuigtear gurb í an easpa úsáidte acu siúd a bhfuil an Ghaeilge acu ceann de na constaicí is mó go gcaithfear a shárú le cinntiú go seachadaítear an Ghaeilge chuig an chéad glúin eile. Tabharfaidh Tionscnamh Úsáidte na Gaeilge faoi réiteach na fadbhe trí obair óige ach go háraithe chun deiseanna agus spreagadh a thabhairt do dhaoine óga níos mó Gaeilge a úsáid ina saol laethiúil. Tá sé seo riachtanach chun cinntiú go mbaintear an Ghaeilge ó liosta na Náisiún Aontaithe do na teangacha is mó atá i mbaol.