D’athraigh de hÍde an comhrá faoin gcultúr in Éirinn. Go nuige sin ceapadh go raibh meath na Gaeilge do-sheachanta agus féachadh ar an nGaeilge mar rud gan luach agus mar dhris chosáin ag dul chun cinn.  Chruthaigh de hÍde agus Conradh na Gaeilge bród as a gcultúr i measc na ndaoine agus d’adhain siad renaissance cultúrtha in Éirinn go luath sa bhfichiú haois.

Bhí tuiscint an Chraoibhín ar an fhéiniúlacht Éireannach oscailte agus dearfach, ag cur béim faoi leith ar shaibhreas agus a dhomhaineacht an chultúir dúchais, agus ag moladh feasacht agus tuiscint ar an gcultúr Ghaelach mar bhunchloch féiniúlacht Éireannach féinmhuiníneach, seachas féiniúlacht diúltach cúleaganta, a chuireadh í féin in iúil trí frith-shasanachas nó seicteachas.

Thug sé míniú an-soiléir ar an dtuiscint seo in a óráid The Necessity for De-Anglicising Ireland, a thug sé ós comhair an Irish National Literary Society i mBaile Átha Cliath ar an 25ú Samhain 1892.

“It has always been very curious to me how Irish sentiment sticks in this half-way house — how it continues to apparently hate the English, and at the same time continues to imitate them; how it continues to clamour for recognition as a distinct nationality, and at the same time throws away with both hands what would make it so…

I would earnestly appeal to every one, whether Unionist or Nationalist, who wishes to see the Irish nation produce its best — surely whatever our politics are we all wish that — to set his face against this constant running to England for our books, literature, music, games, fashions, and ideas. I appeal to every one whatever his politics — for this is no political matter — to do his best to help the Irish race to develop in future upon Irish lines, even at the risk of encouraging national aspirations, because upon Irish lines alone can the Irish race once more become what it was of yore — one of the most original, artistic, literary, and charming peoples of Europe.”

Is í seo fís Fondúireacht an Chraoibhín Aoibhinn.