Gaeilge Tacaíonn Fondúireacht an Chraoibhín Aoibhinn le Scéim Intéirneachtaí agus Comhairleoireacht do fhoghlaimeóirí atá ag foghlaim na Gaeilge ag Instidiúidí 3ú Leibhéal sna Stáit Aontaithe. Chuideodh an scéim seo le Meiriceánaigh óga atá ag foghlaim na Gaeilge ag Coláistí 3ú leibhéal taithí oibre a fháil i suíomhanna oibre ina bhfuil an Ghaeilge in úsáid mar theanga oibre, i gceantracha in Éirinn atá taobh istigh agus taobh amuigh den Ghaeltacht. Tá neart comhlachtaí príobháideacha (go háraithe in earnáil na meáin cumarsáide) in Éireann ina bhfuil an Ghaeilge in úsáid. Is mian le Fondúireacht an Chraoibhín Aoibhinn nascanna níos daingne a chothú idir Éire agus na Stáit Aontaithe leis an nGaeilge, agus pobal teanga idirnáisiúnta a chothú.