Céard is Fondúireacht Dhubhghlas de hÍde ann?

Bunaíodh Fondúireacht Dhubhghlas de hÍde i 2016 d’fhonn cláir a fhorbairt a chuideodh le fís Dhubhghlas de hÍde, céad uachtarán na hÉireann, a fhíorú agus chun athbheochan agus úsáid na Gaeilge in Éirinn agus i measc Diaspóra na nÉireannach agus ar fud na cruinne a chur chun cinn.